ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

نابودی منابع طبیعی همدان با ساخت و سازهای بی‌رویه

شهر همدان به عنوان نخستین پایتخت سلسله مادها و یکی از کهن‌ترن شهرهای جهان شناخته می‌شود. در سال‌های گذشته افزایش جمعیت و تامین مسکن به تخریب منابع طبیعی در استان همدان دامن زده‌ است. عکس: عبدالرحمن رافتی

تخریب باغ‌ها و ساخت‌وسازهای بی رویه در حاشیه شهر همدان نابودی فضای سبز و محیط زیست را به همراه داشته است. 

در سال‌های گذشته افزایش جمعیت و تامین مسکن به تخریب منابع طبیعی در استان همدان دامن زده‌ است. بسیاری از شهرهای ایران با معضل ساخت و سازهای بی‌رویه و نابودی فضای سبز روبرو هستند. 

پایین و بالا بگیرید و بکشید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.