ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تلف شدن هزاران ماهی در #زاینده‌رود

بستر زاینده‌رود در برخی قسمت‌ها به طور کامل خشک شده و در برخی قسمت‌ها اندکی آب وجود دارد. در این میان هزاران آبزی تلف شده‌اند و شماری از ماهی‌های محبوس شده در آبگیرها نفس‌های آخر را می‌کشند. عکس: مرتضی صالحی

بار دیگر هزاران قطعه ماهی در زاینده‌رود  تلف شدند. خشک شدن زاینده‌رود هر بار صدمه‌های جبران ناپذیری را به اکوسیستم استان اصفهان وارد می‌کند. افرون بر تلف شدن هزاران آبزی، زندگی پرندگان و گیاهان منطقه هم در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرد.

پایین و بالا بگیرید و بکشید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.