ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

وبینار: گذر صدساله بر بستر تنش‌های هنری، ادبی و فرهنگی - با فرج سرکوهی

خلاقیت در برابر قدرت

در ادامه مجموعه وبینارهای گردش قرن در زمانه، فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نویس در زیر عنوان «خلاقیت در برابر قدرت» گزارشی تحلیلی از روند اثرگذاری چالش‌های فکری و سیاسی و فرهنگی صد ساله‌ی اخیر ایران برهنرمندان ارائه داده و در گفت‌و‌گو با شرکت‌کنندگان درباره‌ی برخی مضامین اصلی این روندها بحث کرد.

نویسندگان و هنرمندان ایرانی چالش‌های فکری و سیاسی و فرهنگی صد ساله‌ی اخیر ایران را به آثار هنری و ادبی برکشیده و متاثر از بستر و تجربه‌ی زیسته‌ی اجتماعی و سیاسی فرهنگی خود و چالش قدرت و خلاقیت بر پس‌زمینه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آثار خود اثر نهاده‌اند. بر بستر همین کنش‌ها و واکنش‌های پیچیده است که ژانرها و گرایش‌های گوناگون در ادبیات و هنر، در فرم و ساختار و زبان و مضامین، پدیده آمده‌اند.
فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نویس در این وبینار گزارشی تحلیلی از این روندها به دست داده و در گفت‌و‌گو با شرکت‌کنندگان درباره‌ی برخی مضامین اصلی این روندها بحث کرد.

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

از مجموعه وبینارهای گردش قرن:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.