ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

وبینار: فراز و نشیب‌های مبارزات زنان ایران در صد سال گذشته - با آزاده کیان

در ادامه مجموعه وبینارهای گردش قرن در زمانه، آزاده کیان، استاد جامعه‌شناسی به این پرسش اساسی پرداخت که در قرنی که به سر می‌آید مبارزه زنان در ایران با چه چالش‌هایی روبرو بوده و آیا توانسته خواسته‌های اکثریت جامعه‌ی زنان را طرح و پیگیری کند؟


در وبیناری از مجموعه گردش قرن زمانه که مهدیس صادقی پویا آن را اجرا کرد، آزاده کیان در بررسی پیشینه‌ی مبارزه فعالان حقوق زنان در ایران، به این پرسش اساسی پرداخت که مبارزات صد ساله‌ی زنان در ایران با چه چالش‌هایی روبرو بوده و آیا توانسته خواسته‌های اکثریت جامعه‌ی زنان را طرح و پیگیری کند یا خیر.

دلایل و عوامل متعدد در بررسی این پرسش کلیدی مورد بحث قرار گرفت و طی این بررسی وقایع‌شمارانه، به جوانب مختلف این مبارزه‌ها بیشتر پرداخته شد.

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

  • آزاده کیان

آزاده کیان، استاد جامعه‌شناسی و مدیر مرکز آموزش، مستندسازی و مطالعات جنسیتی و فمینیستی در دانشگاه پاریس ۷ است. جنسیت، اسلام و نو/شرق‌شناسی، جنسیت و اینترسکشنالیستی، نظریه‌های پسا-استعماری جنسیت، فمینیسم و جهانی سازی در خاورمیانه و دولت-ملت و ساخت جنسیت در ایران از جمله حوزه‌های پژوهشی آزاده کیان است. می‌توان از جمله به برخی آثار او در این زمینه‌ها اشاره کرد:
«دولت-ملت و ساخت جنسیت، بدن و سکسوالیته: ایران، ترکیه و افغانستان» (۲۰۱۹)، «زنان و قدرت در اسلام» (۲۰۱۹)،  «اینترسکشنالیتی و استعمار بودگی: بحث‌های معاصر» (۲۰۱۵) ، «زنان ایرانی میان اسلام،‌ دولت و خانواده» (۲۰۰۲) 

  • مهدیس صادقی پویا

مهدیس صادقی پویا، محقق دوره دکترا در رشته مطالعات جنسیت و سکسوالیته/جامعه‌شناسی در دانشگاه پاریس ۸ است. مقالات، پژوهش‌ها و ترجمه‌های او بر جنسیت، مهاجرت و نژادگرایی، جنبش‌های فمینیستی آسیای غربی، و سیاست‌های پسااستعماری جنسیت و سکسوالیته متمرکز است.

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

از مجموعه وبینارهای گردش قرن:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.