ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

گزارش ویدئویی از کابل: نومیدی، بیکاری و کاهش حضور زنان در شهر

طالبان حالا ادعای حاکمیت بر تمام افغانستان را دارند. وضعیت پایتخت در زیر سایه طالبان چگونه است؟ گزارشی کوتاه از بهنود خبرنگار ساکن این شهر را ببینید.

در کابل خیابان‌ها ظاهری به نظر عادی و آرام دارند. اما این‌گونه نیست؛ در اینجا وحشتی حاکم است که کسی نمی‌تواند در برابر آن لب بگشاید. وضع کسب و کار مناسب نیست. چهره کابل پس از حضور طالبان به طور محسوسی تغییر کرده است. حضور زنان در خیابان به وضوح کم‌رنگ شده است. وضعیت رونامه‌نگاران نیز خوب نیست.

بهنود که در کابل به روزنامه‌نگاری مشغول است گزارشی از این شهر برای زمانه ارسال کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید:

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.