ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

کم‌ترین تراز آبی مخزن سد کرج

بارش‌ اندک باران در سال ۱۴۰۰ همانطور که پیش‌بینی شده بود به جز کاهش آب موجود در مخزن‌ سدها، میزان آب ورودی به آن‌ها را نیز کاهش داد. اکنون حدود ۲۹ درصد ظرفیت سد کرج پر است در حالی که ۵۶ درصد مخزن آن در سال گذشته پر بود. عکس: عارف فتحی اکبری

سد کرج در دی ماه کمترین تراز آبی خود را دارد و در صورت افزایش بارش‌ها در اواخر بهمن ماه امکان روند آبگیری با ذوب برف‌ها و بارش‌ها وجود خواهد داشت.

بارندگی کم، برداشت از آب‌های سطحی و زیرزمینی، میزان آب ورودی به سدهای تامین کننده آب آشامیدنی تهران را کاهش می‌دهد.

بحران آب بر تأمین برق نیز تأثیر خواهد گذاشت و توقف خدمات صنعت برق به همه بخش‌ها آسیب خواهد زد.

بارش‌ اندک باران در سال ۱۴۰۰ همانطور که پیش‌بینی شده بود به جز کاهش آب موجود در مخزن‌ سدها، میزان آب ورودی به آن‌ها را نیز کاهش داد. اکنون حدود ۲۹ درصد ظرفیت سد کرج پر است در حالی که ۵۶ درصد مخزن آن در سال گذشته پر بود.

پایین و بالا بگیرید و بکشید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.