ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

وبینار زمانه:

دادخواهی و عدالت انتقالی

با حضور منیره برادران و ناصر مهاجر

منیره برادران، فعال حقوق بشر، نویسنده و از زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ و ناصر مهاجر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در وبیناری به مساله دادخواهی و عدالت انتقالی پرداخته‌اند.

عدالت انتقالی چیست؟ از کی و کجا برآمده و چگونه تعبیر و تفسیر شده است؟ آیا موضوعی است فقط مربوط به پایان دوره سرکوب و استبداد؟ دادخواهی در پرتو موضوع عدالت انتقالی چه مضمون و تأکیدهایی می‌یابد؟

به دعوت زمانه منیره برادران، فعال حقوق بشر، نویسنده و از زندانیان سیاسی دهه شصت به همراه ناصر مهاجر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در وبیناری به این پرسش‌ها پرداختند. هر دو مهمان سال‌ها در زمینه دادخواهی نوشته‌اند و کار کرده‌اند.

ویدئوی وبینار:

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.