ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

برنجکاری مبارکه اصفهان در سایه بحران بی‌آبی

خشکسالی و بحران بی‌آبی زیان‌های جبران‌ناپذیری را برای برنج‌کاران اصفهان به همراه داشته است. عکس: مرتضی صالحی

نبود آب موجب نابودی نشاءهای برنج در شهرستان مبارکه اصفهان شده است. 

در این منطقه بیشتر کشاورزان به کشت برنج اشتغال دارند و در سال‌های گذشته بی‌آبی و خشکی زاینده‌رود کشاورزی و کشت برنج را تحت تاثیر قرار داده است.

خشکسالی، برداشت‌ بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی و قطع جریان آب زاینده‌رود، از عواملی هستند که موجب شدت گرفتن بحران آب در اصفهان شده است.

پایین و بالا بگیرید و بکشید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.